CONNECT WITH US  

ರಾಜಕೀಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯವೇ?

 ಜಗತ್ಪಾಲಕನಿಗೆ ರೂಪವಿಲ್ಲ, ಆಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆತ ನಿರ್ಗುಣನೂ, ನಿರ್ವಿಶೇಷನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷತ್ವವೂ, ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪವೂ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ಯಜಮಾನ. ಕಾಲಪುರುಷನಿಗೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯು ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾವವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ಪಾಲಕನ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರದ ಪದರುಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕ. ಜಗತ್ಪಾಲಕ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರ್ಕ ಹಾಗೂ ವಾದ ಮಂಡನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ "ಜಗತ್ಪಾಲಕ' ಶಬ್ದವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನದೊಳಗಿನ ಮಂಥನದ ಮೂಲಕ, ಪರಮೋತ್ಛ ಅರಿವಿನ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದರೆ ಜಗತ್ಪಾಲಕನಿಗೆ ರೂಪವಿಲ್ಲ, ಆಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆತ ನಿರ್ಗುಣನೂ, ನಿರ್ವಿಶೇಷನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷತ್ವವೂ, ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪವೂ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ತ್ರೀ, ಪುರುಷ ಎಂಬುದರ ಭೇದವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾನಸ (ಮನಸಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ) ಪುತ್ರರು, ಪುತ್ರಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಇದ್ದರು ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾರದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಇಂದು ನಾವೇನು ಸಪ್ತರ್ಷಿಮಂಡಲ ಎಂಬ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಗಗನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೋ ಅವು, ಎಂದರೆ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು, ನಾರದ, ಶಾರದೆ ಮುಂತಾದವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉದಯ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಮಾಯೆಯ ಫ‌ಲವಾದ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಗಾಧ ಸಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ತಂತಾನೇ ಆದ ಒಂದು ದಿವ್ಯ, ಅನೂಹ್ಯ, ಅನನ್ಯ, ಚೇತೋಹಾರಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಇವನ ಉದಯ ಸಂಭವಿಸಿತು.  

ತದನಂತರ, ಮಾಯೆಯ ಮುಂಚೆ...
ಈ ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ (ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಂಗ್‌ ಥಿಯರಿ) ನಾವು ಭಾರತೀಯರ ಮಾಯೆಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಂಟಾದ ಮಹಾಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಎಂಬ ಕಥೆಯಂತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಹುಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. 

ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನ್ನು, ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನೂ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ, ಪುರಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಮಾಂಸ, ಜೀನ್‌, ವರ್ಣ, ವರ್ಣಭೇದ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ಷಾತ್ರ, ಸಂಪತ್ತು, ಶ್ರಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ ತನ್ನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಸ್ಯ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ (ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳ ಆಹಾರ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ನೀರನ್ನು ವಿವಿಧ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ) ಹೇಳುತ್ತ ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳು, ಮರಗಿಡಗಳು, ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸಾರದಿಂದ ಬಹುಕೋಶ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದ ವಿಧಾನವನ್ನು, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದೇ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುವ ರಕ್ತ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳಿತುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾಲುದಾರನಾಗಬಹುದು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಿ$¾ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವು ವಿವರ ನೀಡಿವೆ.

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಲ ಕ್ಷೇಮವೆ?
ಹೌದು. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಶ್ವತೋಮುಖನಿಗೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕುರಿತಾದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಒಲವು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಬಹು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖೀಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಮಖ, ಪುಬ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮಾವೇಶಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದ ಪುಣ್ಯಫ‌ಲ, ಪುಬ್ಟಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ûಾತ್ರ, ಉತ್ತರಾ ನಕ್ಷತ್ರಾಮೂಲಕವಾಗಿ ಧೀಶಕ್ತಿಯ ಕುಂಭಗಳು ಒಗ್ಗೂಡುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ವವ ಮೃಗೇಂದ್ರತಾ ಎಂಬ ಮಾತೊಂದಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಕಾತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಯ ಮಗಳು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಜ್ಞಾನ, ûಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಯ ದಿವ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡವಳಾಗಿ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಸುರರ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಯಾದ ದುರ್ಗೆಯೇ ಈ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ. ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಸೀಳಿದ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಹದ್ದು. ಮುಂದಿನದನ್ನು ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಹಿಷನ ಕತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಹಂಕಾರದ ಕತ್ತಲು ಛೇದಿಸಿದಳು.

 ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಿದ್ಧಿ ದೊರಕಿದರೆ ದೇವಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಧನ ಸಂಪತ್ತು, ಬಲ, ಆಯುಸ್ಸು, ತೇಜಸ್ಸು. ಆರೋಗ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಂವಹನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಿನ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ, ಭಾಗ್ಯ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಇದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಂಕೆಯನ್ನು ಕುಂಡಲಿಯ ಆದಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸೂರ್ಯನ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಅದು ದೃಢೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾತು, ಸುಖ, ಭಾಗ್ಯ ಲಾಭಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗಲು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಂತೆಯೇ ಹೆಸರಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಶನೈಶ್ಚರ, ಕುಜ, ಸೂರ್ಯರು ಕ್ಷೀಣ ಚಂದ್ರನ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬಳಲುವಂತೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ನಾಮಕ್ಕೆ (ಹೆಸರಿಗೆ) ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ
ಎಲ್ಲರ ಜಾತಕದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಬಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಬ್ಬರು ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಶಿಖರದಿಂದ ರಸಾತಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಒಬ್ಬರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಆದರೂ ಇವರ ಜಾತಕದ ಸೂರ್ಯ ಉಡಾಫೆತನದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಕುಟುಂಬ ವಿಪ್ಲವ, ಶಕುನ ಸವಕಳಿ ತಲೆದೋರಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದನ್ನು ಕಳಕೊಂಡರು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪವಾದ, ಅಪರಾಧ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿ ಖುಲ್ಲಂ ಖುಲ್ಲಾ ಸರಳ, ನೇರ, ದಿಟ್ಟವಾಗಿದ್ದ ದಾರಿಯನ್ನು ಜಟಿಲವಾಗಿಸಿದ್ದ.

ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾದುದೇನು? 
ಇವರು ಪ್ರಬಲರು. ದೇಶದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ, ಶನೈಶ್ಚರನ ಸವಕಳಿಯಿಂದ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಹರಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಸಮಷ್ಠಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮುತ್ತಿನ ಜಡೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2018ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಘಟ್ಟ.

ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 


ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ್ದು

Trending videos

Back to Top